© RIVM

Nieuwsflits Cultuur - Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector

Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen. Zo steunt het kabinet de culturele sector en houdt het unieke Nederlandse artistieke product in stand. Ook kan door deze aanvullende ondersteuning de werkgelegenheid in deze sector zoveel mogelijk worden behouden.

Minister Van Engelshoven (Cultuur) is blij met het extra geld voor deze sector.

Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden. Ook het kabinet is daarvan doordrongen en stelt daarom extra geld beschikbaar boven op de generieke maatregelen.

Meer lezen: Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag