Beeld: ©RIVM

Cultuur nieuwsbrief 2 - woensdag 8 april

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws rondom de aanpak van het coronavirus voor de culturele en creatieve sector.

De komende tijd informeren wij u door middel van ‘nieuwsflitsen’ over actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus die relevant zijn voor de culturele en creatieve sector. Periodiek verschijnt daarnaast deze nieuwsbrief waarin de informatie gebundeld wordt.

Om de nieuwsflits en nieuwsbrief automatisch te (blijven) ontvangen moet u zich abonneren. Dat kan hier.

Meer informatie over de actuele maatregelen kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Alle informatie voor de culturele sector staat op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur.

Kabinet breidt ondersteuning voor bedrijven en zzp’ers in de cultuursector uit

Het kabinet heeft dinsdag 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) aan te vullen. Via deze regeling kunnen deze specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. Door de uitbreiding hebben ook meer bedrijven en zpp’ers in de cultuursector toegang tot de TOGS-regeling (als zij aan de overige voorwaarden voldoen). Onder meer fotografie, filmproductiebedrijven en monumentenzorg zijn toegevoegd. Toegevoegde bedrijven en zzp’ers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Bekijk de lijst met uitbreiding SBI-codes

Brede economische maatregelen

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Om banen te behouden, zzp’ers en kleine ondernemingen te ondersteunen en lasten te verlagen, heeft het kabinet naast de TOGS-regeling meerdere maatregelen getroffen die onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Deze financiële regelingen bieden ook houvast voor bedrijven, instellingen en werkenden in het culturele, creatieve en erfgoedveld.

Het meest relevant zijn:

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen staat meer informatie over alle regelingen en hoe er gebruik van te maken.

Gezondheidsmaatregelen verlengd tot en met 28 april

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die niet vergunningsplichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en met 28 april. Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten tot en met 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. We spreken van een evenement als dat vergunningsplichtig of meldbaar is.

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Terugblik debat Tweede Kamer 1 april over aanpak coronacrisis

Woensdag 1 april is in de Tweede Kamer gesproken over de aanpak van de coronacrisis. Hier was ook aandacht voor de culturele sector, omdat veel culturele activiteiten zijn afgezegd tot 1 juni. In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Rob Jetten heeft minister-president Rutte het volgende uitgesproken:

‘Maatregelen die vooralsnog gelden tot en met 28 april kunnen voor activiteiten die een lange voorbereidingstijd kennen, zoals in de culturele sector vaak het geval is, het einde van het seizoen impliceren. Ik begrijp dat daar dan ook door de culturele sector naar gehandeld is en zij activiteiten hebben afgezegd voor langere periode – in eerste instantie – tot 1 juni. Dat is vanuit het perspectief van de sector een logisch besluit geweest. Het opstarten van economische bedrijvigheid zal voor de ene sector nu eenmaal meer tijd vragen dan voor de andere sector.

We hebben in het economische pakket regelingen die voorzien in een tegemoetkoming voor personeelskosten en voor zelfstandigen voor het verlies in inkomen. Dit zijn de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regelingen gelden ook voor de culturele sector. Beide regelingen lopen in elk geval door tot eind mei. En we houden nauwlettend in de gaten of verlenging nodig is. Aanspraak op de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid is mogelijk bij een omzetverlies van 20% of meer. Aanspraak op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bestaat bij een inkomensachteruitgang onder het sociaal minimum. Uiteraard is nu de vraag of culturele activiteiten doorgang kunnen vinden tussen 28 april en 1 juni en daarvoor is dan weer de aanspraak relevant. Ze kunnen daarvan gebruik maken. Daarnaast is er uiteraard met de sector intensief overleg”.

Minister van Engelshoven neemt sectorspecifieke maatregelen

Naast het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers, waar ook organisaties, zzp‘ers en werknemers uit de cultuursector aanspraak op kunnen maken, wordt een aantal specifieke coulancemaatregelen genomen. Deze moeten ervoor zorgen dat banen in de sector behouden blijven, instellingen niet omvallen en hulp geboden kan worden bij acute problemen. Hierover heeft minister Van Engelshoven vrijdag 27 maart een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Momenteel wordt er door de cultuursector samen met organisaties uit de sport, en in samenwerking met de ministeries van OCW, EZK VWS, gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Specifiek het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers wordt hierbij uitgewerkt. Hierover wordt op korte termijn duidelijkheid verwacht.

Om in kaart te brengen wat de gevolgen voor de sector zijn op de (middel)lange termijn, zal Minister Van Engelshoven, net als de afgelopen weken, in contact blijven met een brede vertegenwoordiging van het gehele veld.

Maatregelenpakket cultuursector: huur rijksmusea opgeschort met drie maanden

De gevolgen van de coronacrisis voor de erfgoedsector

Ook de erfgoedsector wordt getroffen door de crisis: monumenten en musea zijn gesloten, opgravingen komen in de knel en bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast. Inspecties en restauraties vallen stil. Het vakonderwijs is nauwelijks mogelijk zonder praktijklessen en stages kunnen niet doorgaan. Veel vrijwilligers zijn – mede doordat ze vaak tot een kwetsbare groep behoren – in quarantaine, waardoor bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud aan monumentaal groen wegvalt. Via het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 worden meldingen uit de erfgoedsector verzameld. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag