Nieuwsbrief Cultuur - 2 juli

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws rondom de aanpak van het coronavirus voor de culturele en creatieve sector.

Door middel van ‘nieuwsflitsen’ informeren wij u over actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus die relevant zijn voor de culturele en creatieve sector. Periodiek verschijnt daarnaast deze nieuwsbrief waarin de informatie gebundeld wordt.

Om de nieuwsflits en nieuwsbrief automatisch te (blijven) ontvangen moet u zich abonneren. Dat kan hier.

Meer informatie over de actuele maatregelen kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Alle informatie voor de culturele sector staat op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur.

Theaters, bioscopen en concertzalen mogen weer meer bezoekers ontvangen

Per 1 juli kunnen er weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. In theaters, bioscopen en concertzalen geldt dan geen maximum meer van 30 personen. Vanaf dan is de ruimte leidend in plaats van het aantal bezoekers. Wel moeten de basisregels zoals 1,5 meter in acht genomen worden.

Minister Van Engelshoven: “Fantastisch dat theatermakers, acteurs, muzikanten en andere performers hun kunsten weer aan een breder publiek kunnen tonen. Zij moesten lang wachten, afgelopen tijd was heel erg moeilijk. De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector zijn groot. Maar nu is daar dan eindelijk die stip op de horizon. Nu kunnen meer mensen genieten van prachtige voorstellingen. Want spelen voor publiek is toch het mooiste wat er is.”

Geen maximum aantal bezoekers in theaters; spelen voor breder publiek weer mogelijk

RIVM publiceert advies koren en zangensembles

Professionele en amateurkoren en zanggroepen mogen per 1 juli weer repeteren en optreden, als zij hierbij de aanvullende richtlijnen van het RIVM opvolgen. Zo moet tussen elk koorlid in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie. Daarnaast worden uit voorzorg extra maatregelen voor de ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen.

Aanvullende richtlijnen RIVM koren en zangensembles

Brief minister Van Engelshoven aan Raad voor Cultuur over proces ‘wendbare en weerbare sector’

Op 18 mei jl. heeft de Raad voor Cultuur een brief aan minister Van Engelshoven gestuurd over de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele en creatieve sector, met voorstellen die de sector als geheel zo snel mogelijk meer wendbaar en weerbaar moeten maken. De minister heeft afgesproken om samen met de raad, de ondersteunende instellingen en de sector - gesubsidieerd en niet gesubsidieerd - te gaan kijken wat hiervoor nodig is. Lees hier de reactie van de minister, waarbij ze ingaat op het gezamenlijke proces.

Terugblik debat Tweede Kamer 29 juni over impact coronacrisis op culturele sector

Maandag 29 juni is in de Tweede Kamer gesproken over de impact van de coronacrisis op de culturele en creatieve sector. Kijk en lees het debat hier terug.

Aanvraag Opengestelde Monumenten-Lening en Cultuur Opstart Lening geopend

Het is voor rijksmonumenteigenaren vanaf nu mogelijk om de Opengestelde Monumenten-Lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Deze lening is bedoeld voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken.

Organisaties in de culturele en creatieve sector die minimaal 50% eigen inkomsten genereren kunnen sinds maandag een aanvraag doen voor de Cultuur Opstart Lening bij Cultuur + Ondernemen. Deze lening stelt culturele en creatieve organisaties in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven.

Beide leningen zijn onderdeel van het pakket van €300 miljoen voor de culturele en creatieve sector.

Meer informatie over de Cultuur Opstart Lening

Meer informatie over de Opengestelde Monumenten-Lening

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag