DUO campagne: Mijn diploma’s

Op 17 juni 2024 start de campagne ‘Mijn Diploma’s’. Met deze campagne wijst DUO eindexamenscholieren en hun ouders erop dat hun diplomagegevens straks ook online beschikbaar zijn.

Mijn Diploma’s

Een digitaal uittreksel uit Mijn diploma’s heeft dezelfde waarde als het papieren diploma. Het kan gebruikt worden bij verlies of diefstal, maar ook bij sollicitaties of de aanmelding voor een vervolgopleiding. Meer informatie hierover is te vinden op mijndiplomas.nl.
 

Campagnemiddelen voor scholen

Deelt uw school al de campagnes van DUO? Alle campagnemiddelen staan klaar op het online platform Pleio. U kunt de middelen tot en met 31 augustus 2024 gratis downloaden en delen via uw eigen communicatiekanalen.

Ook meedoen?

Veel scholen delen campagnes van DUO via hun eigen communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, sociale media en apps. Zo bereikt de informatie de leerlingen nog beter. De campagnemiddelen zijn gratis beschikbaar. Wilt u ook meedoen? Mail dan naar campagnes@duo.nl.