Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2025 tot 2029 gepubliceerd

De subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2025 tot 2029 is gepubliceerd. De subsidie is bedoeld om in regioverband vorm te geven aan toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs binnen het beroepsgericht vmbo, waarbij elke vmbo-leerling in aanraking komt met techniek. De subsidie is aan te vragen van 1 september tot en met 1 oktober 2024. Bent u van plan de subsidie aan te vragen? Dan vragen we u in juni 2024 een vooraanmelding te doen.

Verduurzamen en verbreden

Met Sterk Techniekonderwijs (STO) werken scholen en bedrijfsleven in de regio samen om alle leerlingen in het beroepsgericht vmbo kennis te laten maken met techniek. Tussen 2020 en 2024 is deze samenwerking opgebouwd en de komende vier jaar wordt dit verduurzaamd en verbreed. Scholen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om techniekonderwijs te versterken en aantrekkelijker te maken. De komende jaren zal deze ontwikkeling worden verbreed en geborgd. Met het oog op deze verduurzaming blijft de verdeling van het subsidiegeld over de STO-regio’s hetzelfde als de vorige periode.

Het doel van Sterk Techniekonderwijs is om in regioverband vorm te geven aan toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs binnen het beroepsgericht vmbo. Dit moet ervoor zorgen dat alle leerlingen in het vmbo met techniek in aanraking komen. Met de nieuwe regeling wordt de focus verbreed van de ‘harde’ techniek naar techniekonderwijs binnen het hele vmbo. Hieronder vallen ook technische keuzevakken, technische praktijkgerichte programma’s en techniek in de onderbouw. Uiteindelijk blijft het aan de regio om te beslissen op welke manier ze de STO-subsidie inzetten.

Samenwerking met basisscholen en mbo

Ook is deze regeling bedoeld om de samenwerking in de regio verder te stimuleren. Daarom vragen we regio’s om behalve met het vmbo en het mbo voortaan ook samen te werken met het primair onderwijs, door iedere basisschool in de regio minimaal eenmaal per jaar een activiteit aan te bieden. Ook vragen we, net als bij de vorige subsidieperiode, om via cofinanciering samen te werken met het bedrijfsleven. Voorbeelden van cofinanciering zijn gastlessen, samen met bedrijven opdrachten ontwikkelen voor de klas, of het beschikbaar stellen van materialen en apparatuur.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie, de vooraanmelding en de voorwaarden vindt u op Sterk techniekonderwijs 2025-2028 | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl).