Subsidie voor praktijkgerichte programma’s

Er is subsidie beschikbaar voor scholen die vanaf schooljaar 2024-2025 gl- of tl-leerlingen een praktijkgericht vak aanbieden. De subsidie is nog tot en met 22 april 2024 aan te vragen bij DUS-I.

De subsidie kan worden aangevraagd door voormalige pilotscholen met een theoretische leerweg en door scholen met een gemengde of theoretische leerweg die niet aan de pilot hebben meegedaan. Vso-scholen en vavo-scholen die gl en/of tl aanbieden, kunnen eveneens subsidie aanvragen.

Hoogte subsidie

Voor deze subsidieregeling is een budget van in totaal €21 miljoen beschikbaar voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026.

  • Scholen die hebben deelgenomen aan de pilot gemengde en theoretische leerweg, en die het vak zullen aanbieden in de theoretische leerweg, ontvangen €50.000 per vestiging;
  • Scholen die niet hebben deelgenomen aan de pilot gemengde en theoretische leerweg, en die het vak zullen aanbieden in de gemengde leerweg, ontvangen €25.000 per vestiging;
  • Scholen die niet hebben deelgenomen aan de pilot gemengde en theoretische leerweg, en die het vak zullen aanbieden in de theoretische leerweg, ontvangen €75.000 per vestiging.

De bedragen zijn niet afhankelijk van het aantal praktijkgerichte programma’s dat een school aanbiedt. Ook maakt het niet uit of een school subsidie aanvraagt voor het ontwikkelen of aanbieden van een nieuw praktijkgericht programma, of voor een al op de school bestaand praktijkgericht programma.

Er zijn twee aanvraagrondes voor de subsidie:

  • De eerste ronde loopt van 25 maart tot en met 22 april 2024 en is bedoeld voor de schooljaren 2024-2025 en 2025–2026;
  • De tweede ronde loopt van 15 januari tot en met 17 februari 2026 en is bedoeld voor de schooljaren 2026-2027 en 2027-2028.

Aan de slag met of zonder subsidie

Vanaf schooljaar 2024-2025 mag elke school met vmbo-gl of tl het praktijkgerichte programma aanbieden. Vanaf dat schooljaar zal het wettelijk als een examenvak zijn vastgelegd. Het is dus ook mogelijk om het vak aan te bieden zonder subsidie.

Meer informatie

U kunt hier een webinar over de invoering van het praktijkgerichte vak terugkijken. Op praktijkgerichteprogrammas.nl vindt u inspirerende voorbeelden, vragen en antwoorden en een contactformulier.