Subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024 beschikbaar

Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen tot en met 26 april 2024 subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Wilt u direct subsidie aanvragen? Ga dan naar de website van DUS-I. Wilt u eerst meer weten over de subsidie en hoe andere subsidiescholen al werken aan de basisvaardigheden? Kijk dan op de nieuwe website Masterplan basisvaardigheden voor informatie en inspiratie.

Het is belangrijk dat elk kind goed leert lezen, rekenen en schrijven, digitaal vaardig is en weet hoe de samenleving werkt. Want kinderen en jongeren die deze vaardigheden goed beheersen kunnen zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. De subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024 heeft als doel om het onderwijs in deze vaardigheden duurzaam te verbeteren.

Aanvragen is eenvoudig

Het duurt maximaal 5 minuten om de subsidie aan te vragen. Dit kan met een aanvraagformulier op de website van DUS-I. De subsidie is onderdeel van het programma Masterplan basisvaardigheden.

Ook goed om te weten:

  • Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen op school. Het aantal leerlingen wordt vermenigvuldigd met een bedrag van € 1.000;
  • De looptijd van de subsidie is 2 jaar;
  • Sinds 2022 hebben zo’n 3.000 scholen in het funderend onderwijs subsidie ontvangen om het onderwijs in de basisvaardigheden duurzaam te verbeteren. Het ministerie van OCW werkt aan gerichte bekostiging voor alle scholen om de subsidie in de toekomst te vervangen.

Nieuw: website Masterplan basisvaardigheden

Als uw school aan de slag wil met de basisvaardigheden, kunt u alvast de nieuwe website Masterplan basisvaardigheden bekijken. Op de website vindt u:

Houd de website in de gaten, want deze wordt regelmatig verrijkt met nieuwe inspiratievideo’s en praktijkverhalen.