Monitoronderzoek wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs gestart

Hoeveel scholen die gespecialiseerd verzorgen moeten leerlingen op een wachtlijst plaatsen? Hoeveel leerlingen staan er op de wachtlijst? Hoe lang staan leerlingen op een wachtlijst en waar bevinden zij zich nu?  Hiernaar doen Oberon en Kohnstamm Instituut  komende jaren onderzoek. We vragen alle scholen die gespecialiseerd onderwijs verzorgen om de vragenlijst, die zij in april hebben ontvangen, in te vullen en zo aan het onderzoek mee te doen.

Zicht op de wachtlijsten en mogelijke oplossingen

In 2023 deed Oberon ook al onderzoek naar de wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs. De komende jaren blijft het ministerie van OC W de wachtlijsten volgen. Door beter zicht te krijgen op de wachtlijsten wil het ministerie oplossingsrichtingen verkennen om de wachtlijsten aan te pakken.

Vragenlijst en focusgroepen

Om zicht te krijgen op de wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs ontvangen scholen tweemaal per jaar een vragenlijst: in maart/april beknopt en in oktober uitgebreider. We vragen iedere onderwijsvestiging die gespecialiseerd onderwijs verzorgt om deze vragenlijst in te vullen. Daarnaast organiseren Oberon en Kohnstamm Instituut eenmaal per jaar focusgroepen om nader zicht krijgen op oorzaken en mogelijke oplossingen.

In april 2024 hebben scholen in het gespecialiseerd onderwijs de eerste vragenlijst van het vierjarige onderzoek ontvangen. Om een zo sluitend mogelijk beeld te schetsen van de wachtlijstenproblematiek in het gespecialiseerd onderwijs in Nederland is het belangrijk dat zoveel mogelijk vestigingen de vragenlijst invullen. Daarom vragen we  ook scholen die geen wachtlijst hebben om de vragenlijst in te vullen. Hoe meer scholen reageren op de vragenlijst, des te beter het onderzoek helpt in de zoektocht naar passende maatregelen om wachtlijsten terug te dringen of te verhelpen.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf 2024 tot en met 2027 in opdracht van het ministerie van OCW.