Lesgeven aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte: vult u de vragenlijst in?

Lesgeven aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kan zwaar of uitdagend zijn. De minister van OCW laat daarom onderzoeken aan welke ondersteuning en professionalisering leraren zelf behoefte hebben, om passend en meer inclusief onderwijs te kunnen verzorgen. 

Bent u leraar in het reguliere of in het gespecialiseerd onderwijs, of docent in het mbo? Draag dan bij aan dit onderzoek door deze vragenlijst in te vullen. 

Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Hartelijk dank voor uw medewerking!