Lerarenbeurs verlengd

De Lerarenbeurs is verlengd. Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit gaan volgen, kunnen tot en met 15 mei 2024 een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en reiskosten.

De subsidie is beschikbaar voor leraren uit het funderend onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, docenten uit het mbo die voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en docenten uit het hbo met minimaal een bachelor diploma.

Tegemoetkoming in de kosten en studieverlof

Het doel van de Lerarenbeurs is leraren te ondersteunen die zich verder willen professionaliseren. Leraren ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen.   

De Lerarenbeurs voor het schooljaar 2024 -2025 is van 1 april  tot en met 15 mei 2024 aan te vragen bij DUO. U vindt hier meer informatie over  de voorwaarden voor de Lerarenbeurs.