Groen licht Nationaal Groeifonds voor Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting en Techkwadraat

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting en het programmaTechkwadraatontvangen een impuls vanuit het Nationaal Groeifonds. Na de zomer van 2024 komt er meer informatie beschikbaar. Om op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor een alert.

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting voor betere schoolgebouwen

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting  is een initiatief van schoolbesturen en gemeenten, opgezet door de PO-Raad, VO-raad, VNG en het ministerie van OCW in samenwerking met kenniscentrum Ruimte-OK. Het programma heeft als doel de bouw van kwalitatief betere schoolgebouwen te stimuleren, die sneller en kostenefficiënter kunnen worden gerenoveerd of vernieuwd. Betere schoolgebouwen leiden tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Inclusieve, gezonde en duurzaam verbeterde scholen dragen daarnaast bij aan kansengelijkheid en klimaatdoelstellingen

Leerlabs

In het programma worden leerlabs ingericht, waarin schoolbesturen en gemeenten in nauwe samenwerking met de markt producten en processen ontwikkelen die te gebruiken zijn bij bouwprojecten in het gehele funderend onderwijs. In 2025 starten de eerste drie leerlabs, met daarin 28 bouwprojecten.

Op de hoogte blijven van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Er komt een Specifieke Uitkering aan gemeenten (SPUK) om het budget voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen. Na de zomer van 2024 komt er meer informatie over deze regeling en over ondersteuning bij de aanvraag. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de Community of Practice of kijk op ruimte-ok.nl/programmas/groeifonds

Techkwadraat: technologieonderwijs toegankelijk voor elke leerling

Het programma Techkwadraat wordt opgezet door de ministeries van OCW en van EZK in samenwerking met het Platform Talent voor Technologie. Het doel van het programma  is om technologieonderwijs voor elke leerling in het po en het vo toegankelijk te maken. Scholen, bedrijven en buitenschoolse organisaties in de regio gaan samen aan de slag om leerlingen binnen en buiten de school contextrijke en praktische leerervaringen te bieden. Door leerlingen van jongs af aan vertrouwd te maken met de complexiteit en potentie van technologie, leren ze er de waarde van inschatten en de mogelijkheden ervan zien.

Subsidieregeling voor Techkwadraat

Er komt een subsidieregeling om het budget voor het programma Techkwadraat beschikbaar te stellen. Na de zomer van 2024 komt er meer informatie over de subsidieregeling en over ondersteuning voor samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen indienen.

Op de hoogte blijven van Techkwadraat

Wilt u op de hoogte blijven van dit programma en de subsidieregeling? Meld u dan aan voor de Techkwadraat Updates of kijk op techkwadraat.nl.

Wat is het Nationaal Groeifonds?

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting en het programma Techkwadraat hebben een toekenning uit het Nationaal Groeifonds gekregen. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten met positieve maatschappelijke effecten die zorgen voor het duurzame verdienvermogen van Nederland.