Dashboard Onderwijsarbeidsmarkt gelanceerd

Het dashboard Onderwijsarbeidsmarkt is gelanceerd. Het dashboard stelt op een toegankelijke manier alle beschikbare data over de onderwijsarbeidsmarkt in het funderend onderwijs ter beschikking. Schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen de informatie gebruiken om een arbeidsmarktanalyse te maken, als basis voor effectief personeelsbeleid.

Het dashboard combineert verschillende bronnen en stelt deze toegankelijk ter beschikking. U vindt er meer dan 80 indicatoren verdeeld over 5 thema’s:

  1. Werkgelegenheid, onder andere het aantal dienstverbanden en fte;
  2. Personeel, met kenmerken als leeftijd, salaris- en functieschalen en verzuim;
  3. Arbeidsmobiliteit, met in- en uitstroom;
  4. Lerarenopleidingen, met het aantal studenten en verwachte gediplomeerden;
  5. leerlingen, scholen en schoolbesturen, met aantallen en historisch verloop.

Deze gegevens worden weergegeven op landelijk en regionaal niveau (RAP, Onderwijsregio en Arbeidsmarktregio). Met deze informatie is eenvoudig een vergelijkende arbeidsmarktanalyse te maken voor uw regionale arbeidsmarkt.

Het dashboard Onderwijsarbeidsmarkt is ontwikkeld door ABF Research, blijft up-to-date en wordt komende tijd verder doorontwikkeld.