Aanmelden fase van beproeven conceptexamenprogramma's en –syllabi wiskunde vmbo

Wilt u samen met collega's de conceptexamenprogramma's en –syllabi wiskunde vmbo beproeven op uw school? Meld u dan vóór 15 mei 2024 aan voor de fase van beproeven en doe mee in het schooljaar van 2024-2025.

Actualisatie examenprogramma’s

Om te zorgen voor een betere aansluiting op vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt en om meer aandacht te besteden aan het leren omgaan met grote hoeveelheden (digitale) cijfermatige informatie, worden de examenprogramma’s wiskunde geactualiseerd.

Doe mee in schooljaar 2024-2025

Nu is het tijd om leerlingen, leraren en schoolleiders te raadplegen om de bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van de nieuwe onderdelen in de conceptexamenprogramma's en –syllabi wiskunde 1,2 te onderzoeken.  

SLO is daarom op zoek naar negen scholen die in schooljaar 2024 – 2025 de examenprogramma's en –syllabi willen beproeven. Per school zoekt SLO twee leraren wiskunde die lesgeven in de bovenbouw en één schoolleider. Scholen kunnen zich aanmelden tot en met 14 mei 2024. Meer informatie over de fase van beproeven, de selectiecriteria en het aanmelden vindt u op de aanmeldpagina.  

Meer informatie?

Kijk op Aanmelden fase van beproeven wiskunde vmbo - SLO of mail naar beproevenexamenprogramma@slo.nl.