Lerarenbeurs is verlengd

De Lerarenbeurs is verlengd. Van 1 april tot en met 15 mei 2024 kunnen leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit gaan volgen een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en reiskosten.

De subsidie is beschikbaar voor leraren uit het funderend onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, leraren uit het mbo die voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en leraren uit het hbo met minimaal een bachelor diploma.

Tegemoetkoming in de kosten en studieverlof

Het doel van de Lerarenbeurs is leraren te ondersteunen die zich verder willen professionaliseren. Zij ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen.

Je kunt de Lerarenbeurs voor het schooljaar 2024 -2025 van 1 april tot en met 15 mei 2024 aanvragen bij DUO. Benieuwd naar de voorwaarden voor de Lerarenbeurs? Kijk dan hier.