Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs gepubliceerd, rekentool beschikbaar

Op 1 februari 2024 is de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in werking getreden. Besturen die via deze regeling geld ontvangen, krijgen daarover uiterlijk in april 2024 bericht van DUO. Er is een rekentool beschikbaar, die een indicatie geeft van het bedrag dat besturen per vestiging ontvangen.

De Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs stelt structureel aanvullende bekostiging beschikbaar aan vestigingen voor voortgezet onderwijs in Europees Nederland. Deze aanvullende bekostiging is bedoeld om leerlingen met een risico op onbenut leerpotentieel te ondersteunen. De regeling vervangt het Leerplusarrangement VO. Vergeleken met het leerplusarrangement is er meer geld beschikbaar (in totaal circa € 168 miljoen in 2024). Daarnaast wordt het geld op een nieuwe manier verdeeld.

Rekentool

Er is een rekentool beschikbaar die een indicatie geeft van het bedrag dat besturen per vestiging ontvangen. De rekentool is gebaseerd op de gegevens die ook worden gebruikt voor de beschikkingen .

Let op: scholen kunnen geen rechten ontlenen aan de rekentool.

Brochures

Naast de rekentool zijn ook brochures beschikbaar met uitleg over de regeling. Omdat er in de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs wordt gewerkt met twee aparte rekensystematieken, is er een brochure voor het praktijkonderwijs en een brochure voor vmbo, havo en vwo.