Oproep: doe mee aan het inventarisatieonderzoek onderwijstijd in het VO

Op 1 februari 2024 hebben scholen voor voortgezet onderwijs een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het inventarisatieonderzoek onderwijstijd in het VO. Alle voorbeelden zijn welkom! Graag nodigen we u uit om aan dit onderzoek mee te doen en voorbeelden van uw invulling van onderwijstijd met ons te delen.

Sinds 2015 hebben scholen veel meer ruimte om zelf de onderwijstijd voor leerlingen in te richten en hierin te differentiëren naar methode, aanpak of type leerling. Met dit onderzoek bregen we in kaart hoe scholen voor voortgezet onderwijs de bestaande ruimte in onderwijstijd benutten. Daarnaast gaan we na waar scholen tegenaan lopen en of er wettelijke obstakels zijn, en welke situaties scholen wenselijk vinden.

Het onderzoek is een open inventarisatie waarbij we u vragen voorbeelden aan te dragen. Omvangrijke voorbeelden of kleine aanpassingen, succesvol of niet succesvol, alle voorbeelden zijn welkom! De opbrengsten van deze inventarisatie worden geanonimiseerd, gebundeld en gedeeld met scholen. 

Meer informatie over de mogelijke invullingen van onderwijstijd vindt u in de brochure Ontdek de ruimte - Ruimte in regels voortgezet onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs.

De inventarisatie wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus ResearchNed en KBA Nijmegen. Al uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Heeft u vragen of opmerkingen over deze inventarisatie, of heeft u geen link ontvangen om aan het onderzoek mee te doen? Neem dan contact op met onderzoek@researchned.nl.