Vraag over studentenwelzijn of in- en doorstroom? Haal de Vliegende Brigade naar jouw instelling!

Voor je studenten wil je het allerbeste. Het verbeteren van hun welzijn en een soepele instroom, doorstroom en uitstroom zijn thema’s waaraan onderwijsinstellingen op dit moment veel aandacht geven. Dat leidt soms tot lastige vragen waarop je lang niet altijd een antwoord hebt. Daarom is er de Vliegende Brigade: een groep onderzoekers met expertise op studentenwelzijn én in-, door- en uitstroom.

Heb je als professional in het mbo (of hoger onderwijs) een vraag op het gebied van (een van) deze thema’s? Haal dan de Vliegende Brigade naar jouw onderwijsinstelling. Zij pakken de vraag samen met jou op. Je kunt tot 22 september via deze link jouw vraagstuk indienen.

De Vliegende Brigade is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitvoering is in handen van ECBO.