Onderzoeksplein Onderwijs: samen aan de slag met vragen rond het Nationaal Programma Onderwijs

Op het Onderzoeksplein Onderwijs van het NRO kunnen onderwijsprofessionals onderzoeksideeën delen en samenwerking zoeken met onderzoekers of andere praktijkprofessionals. Daaruit komen onderzoeksvoorstellen voort voor kleinschalige praktijkgerichte onderzoeken.

Op dit moment loopt vanuit het Onderzoeksplein de call ‘Kleinschalig onderzoek naar duurzame aanpakken mbo ho’. Het is een call for proposals voor onderzoek naar de gevolgen van corona op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van studenten, en hoe deze aangepakt kunnen worden. Het onderzoek moet gaan over initiatieven of veelbelovende aanpakken binnen een van de thema’s uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Dien je onderzoeksvoorstel in!

Is er op jouw onderwijsinstelling een initiatief of aanpak waar jij onderzoek naar zou willen doen? Dien dan jouw voorstel in op het Onderzoeksplein Onderwijs. Bundel je krachten met onderwijsonderzoekers of andere praktijkprofessionals, en vraag samen financiering aan (maximaal € 50.000 euro). Dat kan tot 12 oktober 2023.