Nomineer je favoriete team voor de Nederlandse Onderwijspremie 2024!

Tot 2 november 14.00 uur kun je jouw favoriete onderwijsteam nomineren voor de Nederlandse Onderwijspremie, de hoogste onderscheiding voor innoverende onderwijsteams in het mbo, hbo en wo.

De Nederlandse Onderwijspremie is een blijk van waardering voor onderwijsteams die in de afgelopen zes jaar in het mbo, hbo of wo een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld dat heeft geleid tot een bijzondere prestatie in het beroepsonderwijs of hoger onderwijs. De onderscheiding is een stimulans voor docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling. Het vernieuwende onderwijsinitiatief hoeft niet sectorspecifiek te zijn, maar mag ook betrekking hebben op meerdere onderwijssectoren (mbo, hbo en wo). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikt de Onderwijspremie in 2024 uit tijdens het ComeniusFestival in juni. Ga naar de call en het voordrachtformulier.

Voor wie is de Onderwijspremie?

Onderwijsteams van minimaal twee en maximaal tien personen kunnen zelf een voordracht indienen, mits ze daarbij worden ondersteund door één van de volgende partijen:

  • het instellingsbestuur van een bekostigde Nederlandse middelbaar beroepsonderwijsinstelling, hogeschool of universiteit
  • het bestuur van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO)
  • het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
  • het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)


Deze partijen mogen maximaal één voordracht ondersteunen.

Budget Onderwijspremie

In totaal is er maximaal 7,5 miljoen euro voor De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho beschikbaar. De premie wordt verdeeld over drie onderwijsteams in het mbo, drie onderwijsteams in het hbo en drie in het wo. De verdeling is als volgt:

  • de eerste prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt 1,2 miljoen euro;
  • de tweede prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt 800 duizend euro;
  • de derde prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt 500 duizend euro.

Deadlines en voorbereiding Onderwijspremie

Het aanmelden van een onderwijsteam verloopt via een voordrachtformulier op de website van het NRO. Voordragen is mogelijk tot 2 november 2023 14:00 uur. De deadline in de call is leidend.