Comeniusprogramma: inschrijvingen geopend & commissieleden gezocht

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opent de inschrijvingen voor het Comeniusprogramma, nu – naast ho - voor het eerst ook voor mbo. Het doel van het Comeniusprogramma is om bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het vervolgonderwijs in Nederland. Daarnaast zoekt het NRO ook naar onderwijsprofessionals die willen deelnemen aan de beoordelingscommissies die zich buigen over voorstellen/voordrachten voor onderwijsinnovatieprojecten en daarover advies uitbrengen.

Dit jaar kun je voor het eerst ook als mbo-docent/onderzoeker een Teaching Fellows-beurs aanvragen (onderdeel van het Comeniusprogramma). Het doel: het mbo op een evidence-informed manier vernieuwen en verbeteren, terwijl je ook de kans krijgt je eigen docentschap vleugels te geven. De call for proposals voor dit Comeniusprogramma is onlangs geopend. Om richting te geven aan het programma, zijn er drie thema’s bepaald waarbinnen een innovatievoorstel mag vallen. Deze drie thema’s overlappen de thema’s uit de Werkagenda mbo: kwaliteit, onderzoek en innovatie’, ‘Het bevorderen van kansengelijkheid’ en ‘Het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’. Daarnaast is er een vrij thema.

Heb je als docent ten minste twee jaar mbo-ervaring? Dan kun je een Teaching Fellow-beurs aanvragen. Projecten worden ondersteund met 45.000 tot 50.000 euro. Je hebt tot uiterlijk 14 november om je aan te melden (intentieverklaring) en tot 25 januari 2024 om je uitgewerkte aanvraag in te leveren. Meer informatie over het indienen van je voorstel vind je op de website van NRO.

Meld je aan voor een van de beoordelingscommissies!

Wil jij bijdragen aan de verbetering van het Nederlandse vervolgonderwijs? Doe dan mee als commissielid bij het Comeniusprogramma of de Nederlandse Onderwijspremie. Als commissielid van een beoordelingscommissie bekijk je voorstellen/voordrachten voor onderwijsinnovatieprojecten en breng je advies uit. Je kunt je aanmelden als commissielid tot de volgende sluitingsdata:

  • Comeniusprogramma mbo: aanmelden is mogelijk tot 31 december 2023
  • Nederlandse Onderwijspremie mbo: aanmelden is mogelijk tot 29 september 2023

Wacht dus niet te lang als je wilt meedoen!
 

Wat levert deelhame je op?

  • Je levert een bijdrage aan de verbetering van het Nederlandse onderwijs door onderzoek en innovatie.
  • Het biedt mogelijkheden om je netwerk uit te breiden.
  • Het levert kennis op over het schrijven van een goede aanvraag.
  • Het geeft goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.
  • Het geeft inzicht in de werkwijze en procedures van het NRO.
  • Er staat een vergoeding tegenover.
     

Meer informatie en aanmelden kan via de website van NRO.