Bezoek Arnhem op de Dag van de Stad op 9 oktober 2023

Net als eerdere edities, heeft het ministerie van OCW ook nu weer meegedacht en bijgedragen aan de jaarlijkse Dag van de Stad die dit jaar op maandag 9 oktober in Arnhem plaatsvindt. Er is een zeer inspirerend en veelzijdig programma dat overigens al begint op de avond van 8 oktober en de hele maandag (9 oktober) vult. Er is voor elk wat wils.

Het thema van de Dag is dit jaar: De stad van dichtbij

De opgaven in onze steden zijn divers en complex. Op 9 oktober wordt vooral gekeken naar wat er in de wijk speelt. Alle stedelijke uitdagingen – van energietransitie tot eenzaamheid – spelen zich af op wijkniveau. Je gaat de wijken in om de stad van dichtbij te bekijken. En om in die wijken de energie en de inspiratie te vinden om die uitdagingen met elkaar aan te pakken.

Hoe maak je hierbij gebruik van de kennis van lokale en regionale partners (waaronder onderwijs- en cultuurinstellingen) en energie van inwoners/studenten om de complexe uitdagingen in gemeenten het hoofd te bieden? Tijdens de jaarlijkse Dag van de Stad gaan ambtenaren, bestuurders, wetenschappers, maatschappelijke partners, bewoners en marktpartijen met elkaar in gesprek over innovatieve oplossingen voor problemen in wijken (van vinexwijken tot kwetsbare wijken) en steden.

Talkshow over de verbindende rol van de studentenambtenaar

Zo is er het Future Pavillion onder meer een talkshow over de rol van de studentambtenaar. In veel grote steden studeren, werken en wonen studenten. Vaak in het centrum of op een campus, tussen en samen met andere inwoners. Dat samenleven gaat vaak goed, maar levert soms ook spanningen op. Nachtelijk lawaai op straat terwijl de buren proberen te slapen bijvoorbeeld. Door die tegengestelde levensstijlen groeit lokaal de behoefte aan verbinding tussen student, gemeente en onderwijsinstelling. Hierin is een rol weggelegd voor de studentambtenaar. In deze talkshow gaan we in op de verbindende rol van (een toenemend aantal) studentambtenaren in studentensteden. En hebben we het over de meerwaarde van deze bijzondere ambtenaren in je stad.

Onder meer het ROC Rijn IJssel is uitdrukkelijk betrokken bij invulling van programmaonderdelen en studenten zijn op tal van gebieden ingezet om te leren en onderdeel uit te maken van dit event.

Inschrijven voor Dag van de Stad?

Wil je je inschrijven voor de Nacht en/of de Dag van de stad en zo je licht opsteken hoe collega’s in andere steden zaken aanpakken? Meld je dan aan via Dag van de Stad 2023 (dedagvandestad.nl). Het belooft een wervelend en levendig programma te worden met diverse ‘hapklare blokken’ die ook voor collega’s van onderwijs- en cultuurinstellingen instellingen interessant zal zijn.