Subsidieregeling begaafde leerlingen po en vo 2023-2025 geopend

De subsidieregeling begaafde leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs 2023-2025 is geopend. Samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 30 september 2023 subsidie aanvragen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren en om een passend en dekkend aanbod voor deze leerlingen te ontwikkelen. 

Het gaat om een meerjarige subsidie die loopt tot en met 31 december 2025. Ook is er in 2023 eenmalig subsidie beschikbaar om voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen te versterken.

Extra ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen

De subsidie is bedoeld om extra ondersteuning te bieden aan (hoog)begaafde leerlingen, die meer nodig hebben dan de basisondersteuning die de school kan bieden. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de expertise te vergroten of specifieke begeleiders in te zetten. Er is binnen de subsidieregeling extra aandacht voor vroegtijdig signaleren, voor zeer hoogbegaafde leerlingen en voor (hoog)begaafde leerlingen die dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen.

De beschikbare subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de totale kosten. De overige vijftig procent moet het samenwerkingsverband betalen uit het eigen budget (cofinanciering). Er is een tool beschikbaar waarmee samenwerkingsverbanden het maximumbedrag kunnen uitrekenen dat ze kunnen aanvragen. De bedragen zijn gebaseerd op het leerlingenaantal op de laatste peildatum.

In totaal is er € 14 miljoen subsidie beschikbaar in 2023 en € 28 miljoen in 2024 en 2025.

Voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs

Naast deze meerjarige subsidie is er in 2023 ook eenmalig € 9,5 miljoen subsidie beschikbaar om voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs te versterken. Elk samenwerkingsverband kan maximaal € 130.000 aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de totale kosten, de overige vijftig procent moet worden betaald uit het eigen budget van het samenwerkingsverband (co-financiering). 

Subsidie aanvragen

Geïnteresseerde samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie tot en met 30 september 2023 aanvragen bij DUS-I. In december 2023 krijgen de aanvragers bericht of hun aanvraag is goedgekeurd. De eerste uitbetaling van de subsidie vindt plaats voor het einde van 2023.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op de website van DUS-I. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met DUS-I.