Hoofdlijnenafspraak over mobiele telefoons op middelbare scholen

Op 4 juli 2023 kondigde ministerDijkgraaf van OCW aan dat hij samen met de VO-raad, SPVMBO, de pro-raad, AOb, CNV-onderwijs, FvOV, Ouders & Onderwijs en LAKS de afspraak heeft gemaakt om in het voortgezet onderwijs mobiele telefoons niet langer toe te staan in de klas. De PO-Raad overlegt na de zomer met de leden of zij zich bij deze afspraak aansluiten.

Mobiele telefoons slecht voor de leerprestaties

Er is steeds meer bewijs dat mobiele telefoons in de les schadelijk zijn. Leerlingen kunnen zich minder concentreren en hun prestaties lijden eronder. Daarom zijn mobiele telefoons en ook andere devices zoals tablets of smartwatches vanaf 1 januari 2024 op de middelbare school niet meer toegestaan in de klas.

Uitzonderingen

Als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, zijn ze wel toegestaan. En ook leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon, bijvoorbeeld om medische redenen of door een beperking, mogen deze wel gebruiken. Middelbare scholen moeten hiervoor zelf regels afspreken met leraren, ouders en leerlingen.

De PO-Raad overlegt na de zomer met de leden of zij zich aansluiten bij deze afspraak. Voor het speciaal onderwijs wordt gewerkt aan afspraken.

Hoe kan een school hiermee aan de slag?

Schoolleiders en docententeams in het basisonderwijs kunnen zelf al aan de slag met hun beleid over mobiele telefoons. Bijvoorbeeld door met leraren, ouders en leerlingen heldere regels af te spreken, zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. Hiervoor kunnen scholen ook gebruikmaken van de handreiking van kennisnet.

Meer informatie