Experiment onderwijszorgarrangementen: aanmelden mogelijk tot en met 31 juli 2023

Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen nog tot en met 31 juli 2023 een aanvraag indienen om mee te doen aan het Experiment Onderwijszorgarrangementen. We delen de antwoorden op veelgestelde vragen met u.

Hoe meld ik me aan?

Geïnteresseerde schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 31 juli 2023 een aanvraag indienen om aan het experiment mee te doen. Op Onderwijs en zorg | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl vindt u een link naar de aanmeldpagina van DUO.

Waarom meedoen aan het experiment?

Het experiment maakt het makkelijker om maatwerk te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Deelnemende scholen en samenwerkingsverbanden krijgen ruimte om af te wijken van wetgeving voor onderwijstijd, onderwijslocatie, onderwijsdoelen en onderwijsbekostiging. Uw deelname is ontzettend waardevol: in de eerste plaats voor de leerlingen die hierdoor weer meer kans hebben op een plek in het onderwijs. En in de tweede plaats draagt uw deelname er direct toe bij dat wet- en regelgeving beter aansluiten op de dagelijkse praktijk, omdat we de informatie die we met het experiment verzamelen gebruiken om de onderwijswet aan te passen.

Wat moet er in de samenwerkingsovereenkomst staan?

De samenwerkingsovereenkomst bevat de afspraken over de organisatie en de financiering van het onderwijszorgarrangement. Deze afspraken worden gemaakt door:

- de school (bevoegd gezag);
- het samenwerkingsverband;
- de betrokken zorgaanbieder;
- de financier van de zorgaanbieder (de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor).

Komt mijn onderwijszorgarrangement in aanmerking?

Twijfelt u of uw in aanmerking komt voor het experiment, dan kijken we graag met u mee. U kunt hiervoor een mail sturen naar dienstpostbusonderwijszorgarrangementen@minocw.nl.

Het experiment zorgarrangementen is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van OCW en VWS.