Deelnemers gezocht voor werkgroepen over gegevensuitwisseling in het onderwijs

Wil je bijdragen aan het afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling in het onderwijs? Geef je dan op voor één van de werkgroepen bij Edu-V. In het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die bijdragen aan eenvoudige, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Aansluiten op de schoolpraktijk

Gesloten en open leermateriaal combineren, zodat je de optimale mix voor leerlingen en studenten kunt creëren. De voortgangsgegevens en toetsresultaten van leerlingen en studenten inzichtelijk maken, zodat leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten beter kunnen bepalen welk leermateriaal ze nodig hebben. Veilig en flexibel toetsen en examens afnemen…  Om ervoor te zorgen dat de afspraken hierover daadwerkelijk aansluiten bij de praktijk, is het belangrijk dat scholen en leveranciers meedenken. Dat gebeurt onder andere in werkgroepen over specifieke uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen. 

Aanmelden

Er wordt vooral nog gezocht naar vertegenwoordiging vanuit scholen. Dus ben je leraar, ict-coördinator, beheerder of heb je vanuit een andere rol kijk op veilige en efficiënte uitwisseling van gegevens, en wil je meedenken en meepraten?  Meld je dan aan voor één of meerdere werkgroepen