Urenuitbreiding in het primair onderwijs

Wilt u uw leraren actuele informatie bieden over meer uren werken? Alle scholen ontvangen binnenkort een brief met een handzaam pakket dat hierbij kan helpen. Ook kunt u zich aanmelden om op 1 juni 2023 mee te doen aan een Bootcamp van Het Potentieel Pakken over urenuitbreiding in het primair onderwijs.

Ondersteunend pakket om urenuitbreiding te stimuleren

In het pakket zijn de ervaringen met contractuitbreiding gebundeld van een kopgroep van schoolbesturen. Het pakket bestaat daarnaast uit informatie over wat meer uren werken oplevert en wat effectieve prikkels kunnen zijn om meer werken te stimuleren.  Ook biedt het een juridische handreiking om maatregelen te onderbouwen. 

Doet u mee?

De opgehaalde informatie verdient verdere uitwerking en beproeving in de praktijk. Wilt u bijdragen aan het vervolg op de kopgroep, door uw ervaringen te delen en gezamenlijk verder te brengen? Meld u dan bij meeruren@minocw.nl. Ook de recentste versie van het ondersteuningspakket kunt u via dit adres opvragen.

Bootcamp stichting Het Potentieel Pakken

Samen met een aantal schoolbesturen en scholen heeft stichting Het Potentieel Pakken onderzocht wat succesvolle interventies kunnen zijn om meer uren werken te stimuleren. De resultaten van dit traject worden gedeeld tijdens een inspirerende Bootcamp. Op deze dag krijgt u waardevolle inzichten en praktische handvatten over urenuitbreiding in het primair onderwijs.

De bootcamp is bedoeld voor directeuren, (HR-) stafmedewerkers en bestuurders van schoolbesturen en scholen voor primair onderwijs en vindt plaats op donderdag 1 juni 2023 van 9.30 tot 16.00 uur in Utrecht.

Aanmelden

Wilt u meedoen aan de bootcamp? U bent van harte welkom! Aanmelden is noodzakelijk, dit kan via deze link van Het Potentieel Pakken.