Programma Schoolmaaltijden van start

Het programma Schoolmaaltijden is gestart. Sinds 29 maart 2023 kunnen basisscholen en middelbare scholen zich op schoolmaaltijden.nl aanmelden voor gratis schoolmaaltijden voor hun leerlingen. Het gaat om scholen die de hulp het best kunnen gebruiken. Zij kunnen kiezen voor een maaltijd op school of een boodschappenkaart voor thuis.

Veel scholen hebben zich al aangemeld voor het programma. Het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds hebben de handen ineen geslagen om dit programma samen te organiseren.

Maaltijd op school of thuis

Als scholen kiezen voor een maaltijd op school gaat het om een maximum bedrag van € 9,- per leerling per week. Scholen kunnen kiezen wat het beste bij ze past. Dat kan variëren van ouders of vrijwilligers die inkopen doen bij de lokale supermarkt tot wijkteams die broodjes smeren in het wijkcentrum of inschakelen van een cateraar.

Als scholen kiezen voor een maaltijd thuis, kunnen ze individuele leerlingen helpen  met boodschappenkaarten met een waarde van € 11,- per kind per week. Scholen sturen hiervoor een aanmeldlink naar de ouders van leerlingen die het het hardste nodig hebben. Ouders kunnen zichzelf vervolgens direct aanmelden voor de boodschappenkaart. De kaarten zijn in verschillende supermarkten in te wisselen. Het Rode Kruis werkt wereldwijd al jaren met zulke kaarten en heeft er goede ervaringen mee.

Grootste behoefte

Het ministerie van OCW heeft samen met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) in kaart gebracht welke scholen het meeste behoefte hebben aan de gratis maaltijden. Dat zijn scholen waarvan dertig procent of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Daarnaast komen ook leerlingen in het speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in aanmerking voor een gratis schoolmaaltijd.