Oproep: meld nu uw interesse voor werken met veelbelovende interventies in 2023-2024

Heeft uw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan onderzoek naar veelbelovende aanpakken om de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken? Geef dit dan nu door aan het NRO.

Scholen die meedoen krijgen de kosten van de interventies volledig vergoed en ontvangen een bijdrage voor hun deelname. Het onderzoek is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Kansrijke aanpakken

Er zijn dertien interventies om uit te kiezen, voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Allemaal zijn het kansrijke aanpakken om de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Sommige zijn geschikt voor (bijna) de hele school, andere voor alleen de onder-, midden- of bovenbouw. Ze richten zich op verschillende aandachtsgebieden, zoals lees- of rekenachterstanden, een positief klassenklimaat en de motorische ontwikkeling.

Over de effectiviteit van deze aanpakken is uit onderzoek al best wat bekend, de dertien interventies putten daar ook uit en zijn daarom al als ‘kansrijk’ aangemerkt. In het onderzoek willen we meer zicht krijgen op de korte- en (middel)langetermijneffecten van de aanpakken en ophet type leerling dat het meest baat heeft bij een bepaalde aanpak. Dit levert een rijk beeld op van wát precies effectief is in de aanpak van achterstanden. 

Meld uw interesse

Heeft uw school interesse om mee te doen aan dit onderzoek? Meld uw interesse dan via dit formulier.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.