Ontwikkelkracht: meld u aan voor het Groeikracht-programma

Wilt u met uw team het onderwijs bottom-up verbeteren? Meld u dan aan voor het Groeikracht-programma! Met Groeikracht kunnen schoolteams zelf het onderwijs verbeteren.

Het programma biedt leraren en schoolleiders tijd, kennis en kunde zodat zij vanuit hun eigen praktijk en ambitie kunnen starten en daarbij leren om kennis uit onderzoek effectief toe te passen. Zo werkt een schoolteam bottom-up aan een onderzoeks- en verbetercultuur op school.

Heeft u interesse om mee te doen? Bekijk dan hier alle informatie over het Groeikracht-programma of meld u hier aan om mee te doen.

Het Groeikracht-programma maakt deel uit van het programma Ontwikkelkracht. Met budget uit het Nationaal Groeifonds wordt de komende 10 jaar op grootschalige wijze geïnvesteerd in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het onderwijs.