Nieuwe infographic: Hoe dien ik een klacht in

Als leerlingen, ouders of onderwijspersoneel het niet eens zijn met het handelen van de school, is het belangrijk dat zij weten wat zij kunnen doen en waar zij terecht kunnen. De eerste stap is altijd een gesprek op school, maar het kan gebeuren dat er ook na goed overleg geen oplossing is gevonden. Dan zijn er meer mogelijkheden. Een nieuwe infographic geeft inzicht in de mogelijke stappen.

Uit onderzoek van Regioplan blijkt helaas dat leerlingen, ouders en onderwijspersoneel nog niet altijd goed de weg weten te vinden als zij het niet eens zijn met het handelen van een school. De informatie over klachtenprocedures is niet altijd duidelijk of goed vindbaar. Dit is onwenselijk, want hierdoor kunnen problemen ontstaan.

Overzicht van de mogelijkheden

De infographic ‘Hoe dien ik een klacht in’ geeft informatie over de verschillende procedures die mogelijk zijn en de juiste volgorde van de stappen die u kunt zetten. Ook biedt de infographic een overzicht van de verschillende meld- en informatiepunten waar leerlingen, ouders en onderwijspersoneel met een hulpvraag terecht kunnen.

Online en op papier

De infographic is beschikbaar in twee versies. De digitaal toegankelijke versie is interactief. U kunt deze plaatsen op uw website en in de schoolgids. Vertrouwenspersonen kunnen de printbare versie gebruiken  in een gesprek of uitdelen aan leerlingen en ouders.

Deel de infographic met ouders, leerlingen en onderwijspersoneel

We hopen dat zoveel mogelijk scholen deze infographic opnemen in hun schoolgids en plaatsen op hun website. Zo kunt u ervoor zorgen dat leerlingen, ouders en onderwijspersoneel beter de weg kunnen vinden en beter geholpen en gehoord worden.

De infographic is ontwikkeld door het ministerie van OCW samen met betrokken organisaties.