Internationaal onderzoek digitale geletterdheid ICILS gestart

Hoe goed zijn leerlingen voorbereid op leven en werken in een digitale wereld? Om dit in kaart te brengen doet Nederland mee aan de International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Is uw school uitgenodigd om deel te nemen? Dan verzoeken we  u vriendelijk om mee te doen. Uw inbreng is van grote waarde!

Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs: “Digitale vaardigheden zijn cruciaal om mee te kunnen in een digitale wereld. Scholen spelen een belangrijke rol bij het aanleren van digitale vaardigheden, en zoeken soms nog naar een goede aanpak. Het ICILS meet hoe het met de digitale geletterdheid van leerlingen in Nederland gesteld is. Bovendien krijgen scholen die meedoen handvatten om de digitale geletterdheid van leerlingen te verbeteren. Als u voor deelname van ICILS benaderd bent, stel ik het zeer op prijs als u tijd wilt vrijmaken om hieraan mee te doen.”

Rapport over de resultaten van uw leerlingen

Deelnemende scholen ontvangen een individueel schoolrapport en ze worden uitgenodigd voor een adviesgesprek over de resultaten. In het schoolrapport worden de resultaten van de school afgezet tegen de landelijke resultaten.

Voor het onderzoek wordt een representatieve steekproef van 155 middelbare scholen benaderd. De dataverzameling van het onderzoek loopt van april tot en met juni 2023.

Opdrachten en games

ICILS meet digitale vaardigheden van leerlingen met levensechte digitale opdrachten en games. De leerlingen zijn hiermee ongeveer drieënhalf uur bezig. De ervaring leert dat leerlingen dit interessanter en leuker vinden dan meedoen aan vragenlijstonderzoek. Daarnaast vullen docenten, schoolleiders en ICT-coördinatoren een korte online vragenlijst van 30 minuten in, op een zelfgekozen moment in april, mei of juni 2023.

Digitale geletterdheid: onderdeel van basisvaardigheden

Elke dag komen leerlingen op school en buiten de school in aanraking met computers, tablets, mobiele telefoons en het internet. Het is belangrijk dat alle leerlingen beschikken over goede digitale vaardigheden en dat zij de kansen en risico’s in de digitale wereld kennen. Digitale geletterdheid is dan ook onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden. Het ministerie van OCW gebruikt de uitkomsten van ICILS om landelijk beleid voor digitale geletterdheid te ontwikkelen.

ICILS:

  • brengt in kaart welke leerlingen meer of juist minder moeite hebben met digitale vaardigheden;
  • vergelijkt de digitale geletterdheid van Nederlandse tweedeklassers met die van jongeren uit landen om ons heen;
  • laat zien hoe de digitale geletterdheid van jongeren zich in de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld.

Onderzoek in 35 landen

ICILS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat de digitale geletterdheid van jongeren in kaart brengt en vergelijkt met 34 andere landen.

Het onderzoek staat internationaal onder leiding van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Nederland doet voor de tweede keer mee en wordt deze ronde ondersteund door Kennisnet, vakvereniging i&i, NRO en het ministerie van OCW. Het Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksbureau I&O Research voeren het onderzoek uit. De resultaten worden eind 2024 gepubliceerd.

Meer weten?

Bekijk hier meer informatie over het onderzoek of bekijk deze video. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@icils2023.nl.