Ervaar wat MDT voor uw school kan betekenen

Er is subsidie beschikbaar voor scholen om hun leerlingen te laten meedoen aan een kort maatschappelijke diensttijd (MDT)-traject. Tijdens hun MDT ontwikkelen jongeren tussen de 12 en 30 jaar hun talenten, ontmoeten ze nieuwe mensen en doen ze tegelijkertijd iets voor een ander. Zo kunnen ze praktijkervaring opdoen en verder ontdekken wat ze leuk vinden en waarin ze goed zijn.

De aanvraagperiode om een subsidieaanvraag in te dienen is verlengd: u kunt de subsidie aanvragen tot 20 april 2023 14.00 uur.

Tijdens hun MDT organiseren leerlingen bijvoorbeeld activiteiten voor eenzame ouderen, zetten ze een sportproject op voor kwetsbare jongeren of bedenken ze creatieve oplossingen voor een probleem in hun wijk. Zo kunnen ze praktijkervaring opdoen en verder ontdekken wat ze leuk vinden en waarin ze goed zijn. Ook maken ze kennis met nieuwe werelden en mensen met allerlei achtergronden en oefenen ze hun burgerschaps- en sociale vaardigheden in de praktijk. Dit maakt niet alleen de jongeren, maar ook de samenleving als geheel een stukje sterker.

 

Al ruim 60.000 jongeren en ruim 5.000 organisaties doen mee met MDT. Sluit u ook aan met uw school? Bekijk deze pagina met informatie en inspirerende praktijkvoorbeelden en ontdek wat MDT voor uw leerlingen en school kan betekenen.

Sophia Stuurman (5 havo)
Sophia is één van de leerlingen die hebben deelgenomen aan een MDT-traject. Tijdens haar MDT heeft ze gewerkt aan haar profielwerkstuk over een gezinshuis. Ze deed onderzoek naar de doelgroep: jongeren met ADHD en autisme. Sophia heeft haar sociaal-communicatieve vaardigheden kunnen versterken door continu met mensen in contact te zijn. Ze zei het volgende over haar MDT: “Ik zou MDT zeker aanraden, omdat je in contact komt met mensen met wie je anders niet zo makkelijk contact zou krijgen.”

 

Subsidie voor MDT-kort

Voor scholen is subsidie beschikbaar om MDT-trajecten te kunnen faciliteren. Eén van de subsidieregelingen is de MDT-kort subsidieronde. Deze MDT-kort subsidieronde biedt leraren, leerlingen en onderwijsondersteuners de kans kennis te maken met MDT en de meerwaarde die het biedt. Scholen kunnen subsidie aanvragen om een kort MDT-traject te organiseren, waarbij leerlingen tussen de 30 en 50 uur aan dit traject besteden over een periode van maximaal 12 weken. Deelnemen aan MDT is altijd vrijwillig. De subsidie kan onder andere worden ingezet voor coördinatie en projectleiding, het werven en begeleiden van de jongeren en een onkostenvergoeding voor de jongeren.

 

Subsidie aanvragen

Scholen kunnen tot en met tot 20 april 2023 14.00 uur subsidie aanvragen bij ZonMw voor een kort MDT-traject. Per schoollocatie is maximaal 50.000 euro beschikbaar. Let op: als het totale budget (€ 7,5 miljoen) is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de subsidieronde eerder. Meer informatie over de subsidievoorwaarde vindt u op de website van ZonMw.

Informatiebijeenkomsten ZonMw 2 februari en 16 maart

Op 2 februari en 16 maart  van 16.00 tot 17.00 uur verzorgt ZonMw een online informatiebijeenkomst via Zoom waarin u vragen kunt stellen over de subsidieregelingen. U kunt zich hiervoor inschrijven via deze link