Voorlichting DUO over kabinetsplannen studiefinanciering

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023-2024 de basisbeurs weer invoeren in het hoger onderwijs en heeft ook enkele plannen voor het mbo (zoals het vervallen van de bijverdiengrens). Deze plannen zijn nog niet definitief: zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dat de plannen nu nog niet definitief zijn, heeft wel gevolgen voor de voorlichting van DUO aan (aankomende) mbo- en ho-studenten. Op de website van DUO kun je lezen wat dit voor jouw onderwijsinstelling betekent.

De betreffende plannen voor het mbo gaan over de volgende zaken:

  • het gelijktrekken van de terugbetalingsvoorwaarden voor het mbo met het hoger onderwijs;
  • het vervallen van de bijverdiengrens in het mbo;
  • voor mbo’ers die doorstromen naar het hbo, wordt de 1-februariregeling verruimd;
  • voor uitwonende mbo’ers geldt een tijdelijke koopkrachtmaatregel van 165 euro bovenop de basisbeurs.

Op de website van DUO kun je lezen wat het wachten op de stemmingen voor gevolgen heeft voor de voorlichting van DUO en wat dit voor jouw onderwijsinstelling en je studenten betekent. Je vindt daar ook een link naar de plannen van het kabinet.