Verlenging Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd in 2023. Werkgevers die bbl-studenten begeleiden in het studiejaar 2022-2023 kunnen tussen juni en september 2023 een subsidieaanvraag doen. De subsidieregeling komt hen tegemoet in de kosten die zij maken voor de begeleiding van een student. Bedrijven in de sectoren landbouw, horeca of recreatie kunnen daar bovenop ook aanspraak maken op een aanvullende subsidie. Heb jij leerbedrijven in jouw netwerk? Wijs hen dan op deze mogelijkheid!
 

Voor het schooljaar 2023-2024 en verder wordt een vervolgregeling vastgesteld. Deze volgt op het momenteel lopende evaluatieonderzoek.