Sterke afname van het aantal MBO studenten

Op basis van voorlopige DUO-cijfers blijkt een sterke daling van het aantal mbo-studenten in het lopende studiejaar. Het totaal aantal studenten is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 20 duizend studenten, van 503 duizend tot 483 duizend studenten. Vooral het aantal studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) is verminderd, en wel met 26 duizend studenten. Dit wordt deels gecompenseerd door een stijging met 6 duizend studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

De daling van het aantal studenten is groter dan verwacht op basis van de raming van het Ministerie van OCW. Er werd een daling van 10 duizend studenten verwacht als resultante van vooral een daling bij de bol en een lichte toename bij de bbl. Mogelijk dat de tekorten op de arbeidsmarkt en de coronaperiode een rol in hebben gespeeld in deze extra daling. Ook de sterkere groei van de bbl is vanuit deze krappe arbeidsmarkt te verklaren.

Deze ontwikkeling is zorgelijk. Deze ontwikkeling is zorgelijk. Minister Dijkgraaf zegt: “En we hebben de studenten keihard nodig. Juist in deze tijd waarin we voor allerlei beroepen staan te springen om mbo-afgestudeerden.” Vandaar dat de daling grondig geanalyseerd zal worden. Dan zal blijken in welke mate de daling te wijten is aan een lagere instroom vanuit onder andere het vmbo, een hogere (ongediplomeerde) uitstroom of een lagere gediplomeerde doorstroom binnen het mbo.