Maatwerkopleidingen voor zij-instromers

Bij scholing van volwassen zij-instromers is het bieden van maatwerk belangrijk. Zij hoeven dan immers niet opnieuw te leren wat zij al kennen en kunnen. Voor onderwijsinstellingen is het soms lastig om de door zij-instromers meegebrachte werkervaring, kennis en kunde te kunnen waarderen en erkennen. Het Kennispunt MBO voert daarom, op verzoek van OCW, twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Project ‘Anders verantwoorden van bewijsmateriaal #LLO’

Aan welke kwaliteitseisen moeten de door zij-instromers meegebrachte bewijsstukken van werkervaring en gevolgde cursussen voldoen? En hoe schat je in of er een verkort leertraject kan worden aangeboden? Met het project ‘Anders verantwoorden van bewijsmateriaal #LLO’ ondersteunt het Kennispunt de kennisdeling tussen medewerkers en examencommissies van mbo-instellingen, gericht op het kunnen valideren en waarderen van andersoortig bewijsmateriaal. Er wordt gewerkt aan de hand van concrete vraagstukken en casussen van tien scholen. Het project wordt in de zomer van 2023 afgerond met een toolbox die alle scholen kunnen gebruiken. Op dinsdag 17 januari 2023 presenteert het Kennispunt MBO in een webinar de voortgang. Benieuwd? Meld je dan via deze link aan!

Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Een tweede project van het Kennispunt is specifiek gericht op de opleiding mbo-verpleegkundige. De opleiding mbo-verpleegkundige moet rekening houden met twee wetten: de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het Kennispunt heeft, in samenwerking met de Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad, een servicedocument opgeleverd dat aan mbo-scholen duidelijkheid biedt over de ruimte in beide wetten voor het aanbieden van een maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers. Het servicedocument is afgestemd met de ministeries OCW en VWS.

Klik hier voor info over het project ‘Anders verantwoorden van bewijsmateriaal #LLO’ en aanmelding voor de webinar. Klik hier voor het servicedocument ‘Verkorting opleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers met en zonder ervaring in de zorgsector’.