CJP MBO Card met budget: een verrijking voor het cultuur- en burgerschapsonderwijs!

Dit najaar krijgen mbo-scholen een CJP MBO Card met budget. De staatssecretaris van Cultuur en Media en de minister van OCW stellen gedurende twee jaar een bedrag beschikbaar voor deze pilot. Scholen hebben de mogelijkheid mee te investeren door het beschikbaar gestelde budget per student te verdubbelen.

Het budget is bedoeld om zowel de culturele ontwikkeling als burgerschapscompetenties van alle mbo-studenten te bevorderen. Het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is blij met de pilot en heeft een actieve rol bij de opstart ervan. ‘Alle initiatieven die de culturele ontwikkeling van mbo-studenten ondersteunen zijn hard nodig. Als gevolg van onder meer de coronacrisis is het belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan de leerachterstanden, maar zeker ook aan het sociaal welbevinden van jongeren.’

Twee varianten

De CJP MBO Card met budget kent twee smaken. Investeert de school zelf € 10,50 euro per student? Dan ontvangen de studenten € 10,50 bonus van OCW en een gratis CJP-kortingspas. Daarmee is dus € 21 per student beschikbaar voor culturele activiteiten in bijvoorbeeld de burgerschapslessen. Hierbij kun je denken aan excursies, workshops en voorstellingen, die zowel binnen- als buiten de school kunnen plaatsvinden. Een school die deze variant kiest, werkt zowel aan het cultureel vermogen als aan de burgerschapscompetenties van de studenten.

Wil of kan de school niet € 10,50 inleggen? Dan is er een alternatieve variant beschikbaar. De student ontvangt dan een initieel bedrag van € 5,25, dat alleen voor individuele activiteiten buiten de lessen om kan worden ingezet. Een school die deze variant kiest, stimuleert de studenten om in hun eigen tijd te werken aan hun culturele vermogen.

Onderzoek naar de effecten

Op dit moment hebben scholen al wel een MBO Card, zonder budget maar met de gebruikelijke korting, net als de CJP Pas voor leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs. Met deze tweejarige pilot wordt onderzocht of het toevoegen van budget op de MBO Card effectief kan zijn om cultuuronderwijs zowel in bijvoorbeeld het burgerschapsonderwijs als integraal te stimuleren. Verder wordt de culturele ontwikkeling van studenten in relatie tot de MBO Card met budget onderzocht. Ook wordt onderzocht hoe cultureel aanbod het beste kan aansluiten op het mbo en op mbo-studenten. LKCA heeft een adviserende en aanjagende rol en geeft in opdracht van OCW advies aan het onderzoeksbureau dat de evaluatie van de pilot van de CJP MBO Card gaat uitvoeren.

Ook zijn CJP en LKCA gestart met een nulmeting naar de huidige stand van zaken, onder docenten, studenten en culturele instellingen. Hiermee wordt een representatief beeld geschetst van hoe mbo-studenten, docenten en culturele instellingen voorafgaand aan de pilot aankijken tegen kunst en cultuur en de CJP MBO Card.

Meer weten of direct aanmelden

Scholen kunnen zich aanmelden voor deelname aan de pilot. Meer weten of je school direct aanmelden kan via: mbocard@cjp.nl. Meer informatie vind je op: https://educatie.cjp.nl/cjp-in-het-mbo en https://www.lkca.nl/categorie/werkveld/mbo/.