Checklist ‘Ook naar school bij opleving van corona’

Op basis van het ‘Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/ho’ heeft SOM (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) als hulpmiddel voor scholen een checklist ontwikkeld. In het sectorplan staan – op basis van het aantal besmettingen – vier scenario’s met bijbehorende maatregelen. Het is de bedoeling dat je school deze globale maatregelen vertaald naar de eigen specifieke situatie en deze beschrijft in een draaiboek.

De vier scenario’s in het sectorplan variëren van ‘weinig tot geen corona-besmettingsrisico’ (donkergroen) tot en met ‘een groot corona-besmettingsrisico’ (rood). Door de maatregelen die je school neemt bij elk van deze scenario’s vooraf te beschrijven in een draaiboek, ben je beter voorbereid. De checklist helpt bij het maken van het draaiboek.