Acht RIF-aanvragen gehonoreerd; nieuwe aanvraagronde start op 1 januari 2023

Minister Dijkgraaf heeft vanuit het Regionaal Investeringsfond mbo (RIF) een bedrag van ruim €10,5 miljoen subsidie toegekend aan 8 samenwerkingsverbanden van scholen, werkgevers en regionale overheden. Het RIF heeft als doel de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

In de tweede aanvraagronde van het RIF in 2022 werden in totaal 18 aanvragen beoordeeld. De totale investeringen van de toegekende projecten komen neer op ruim € 32,2 miljoen, waarbij € 10,5 miljoen gefinancierd wordt met subsidie vanuit OCW. Ruim € 21,6 miljoen komt tot stand met behulp van cofinanciering van werkgevers, scholen en regionale overheden.

Focus op de grote maatschappelijke opgaven

De meeste van de positief beoordeelde aanvragen richten zich op sectoren die cruciaal zijn voor de grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, landbouw en zorg. Zo richt het consortium Biologische Landbouw zich op de transitie van de landbouw in de regio Gelderland, Flevoland en Friesland door middel van Biohubs. In de regio Rijnland maakt mboRijnland werk van het versterken van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs, met als doel het aantal mbo-opgeleiden binnen de kennisintensieve biomedische industrie te laten stijgen. Zuid-Limburg kent de grootse variatie aan biotopen in Nederland en daarmee mogelijkheden voor biodiversiteit. In deze regio wil Yuverta mbo-studenten opleiden tot vakmensen met kennis van behoud van biodiversiteit en duurzaamheid.

Vraag subsidie aan voor jouw samenwerkingsverband!

Is jouw school partner in een samenwerkingsverband dat de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt beoogd te verbeteren? Dan is het goed om te weten dat je ook in 2023 subsidie kunt aanvragen via het RIF. Er zijn 2 aanvraagrondes. Let op: de eerstvolgende is al snel en loopt van 1 januari tot en met 31 januari 2023.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van DUS-I. Meer weten over de tweede aanvraagronde van 2022 en de toegekende projecten? Bekijk dan de infographic (download als pdf) en de samenvatting.