Verlenging Subsidieregeling nazorg mbo

De Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen vanaf 31 november subsidie voor nazorg in 2023/2024 aanvragen. Het doel van deze subsidie is mbo-instellingen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zij kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding. Voor deze aanvraagronde is er weer 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Aanvraagtijdvak

De subsidieregeling wordt naar verwachting in november gepubliceerd. Je mbo-instelling kan vervolgens vanaf maandag 31 november tot en met vrijdag 23 december een aanvraag indienen via www.dus-i.nl. Let wel: deze data kunnen nog iets veranderen! Er is in dit aanvraagtijdvak een budget beschikbaar voor elke instelling. Resteren er na 23 december nog middelen? Dan is er begin 2023 nog een extra aanvraagtijdvak. Hier geldt dan het principe ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Houd de site dus in de gaten! De regeling is overigens nog in ontwikkeling en wordt nog op een aantal punten verduidelijkt en geconcretiseerd.

De Subsidieregeling nazorg in een breder perspectief

In de kaderbrief voor de Werkagenda mbo is aangekondigd dat het kabinet werkt aan een structurele verbetering van de overgang van onderwijs naar werk voor kwetsbare jongeren. Nazorg is hiervan een onderdeel.