Leeroverzicht.nl brengt meer dan 85.000 opleidingen en financiële regelingen bijeen

Na maanden van bouwen is het dan zover: Leeroverzicht.nl, het grootste onafhankelijke online overzicht van opleidingen en regelingen om die opleidingen te betalen gaat live. Minister Wiersma lanceert het Leeroverzicht.nl op 10 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het Leerwerkloket in Tilburg. Meer dan 85.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden en vrijwel alle financiële regelingen staan bij elkaar op dit online platform. Het ministerie van OCW heeft het initiatief voor dit overzicht genomen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Nieuwe kennis en vaardigheden

Tot nu toe was er nog niet zo’n groot en onafhankelijk overzicht van opleidingen, trainingen, cursussen en praktijkleren voor iedereen die zich wil ontwikkelen. Dat is de komende jaren actueler dan ooit: de samenleving verandert snel en dat vergt nieuwe kennis en vaardigheden van ons allemaal. De arbeidsmarkt is krap, in veel sectoren is een tekort aan personeel. We hebben alle handen en hoofden dus hard nodig. Ook voor grote veranderingen, zoals de klimaat- en energietransitie, het bouwen van honderdduizenden woningen en verdergaande digitalisering hebben we veel goed opgeleide mensen nodig.

Onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen

Leeroverzicht.nl is onderdeel van het meerjarig actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen van de overheid. Jezelf blijven ontwikkelen wordt door dit programma steeds gewoner. Ook voor mensen die praktisch opgeleid zijn en mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. Want ook voor hen zijn passende opleidingen te vinden op Leeroverzicht.nl. Mochten mensen er zelf niet uitkomen, dan kunnen ze op de website informatie vinden over een loopbaanadviseur of leerwerkloket in de buurt.

Skills

Leeroverzicht.nl is ontwikkeld door het ministerie van OCW, in samenwerking met het ministerie van SZW, de sociale partners en de onderwijskoepels. Deze partijen gaan samen het Leeroverzicht verder ontwikkelen. Het aanbod aan opleidingen wordt steeds verder uitgebreid. Daarnaast wordt duidelijk welke skills een werknemer nodig heeft in een bepaald werkveld en welke opleidingen hij kan doen om die skills te ontwikkelen.