Gewijzigde wet- en regelgeving voor het mbo

Sinds 1 augustus zijn enkele regels voor het onderwijs gewijzigd. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen voor het mbo op een rij, waaronder een wijziging in de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de wijzigingen ten aanzien van de referentieniveaus Nederlands taal en rekenen en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

Wijziging Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is voor het grootste deel op 1 januari 2022 al in gegaan. Door deze wetswijziging zijn er meer mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen in het vo en mbo en binnen het mbo. Per 1 augustus 2022 is er nog een aantal onderdelen van de wet ingegaan. Deze gaan over de vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs, door de omvorming van de agrarische opleidingscentra tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van het bevoegd gezag.

Rekeneisen voor het mbo

Vanwege de herijking van de rekeneisen voor het mbo, is er een aantal wijzigingen ten aanzien van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Ook gaat deze wet in op de omvang van keuzedelen voor de middenkaderopleiding.

Verzamelwet OCW 2022

Per 1 augustus is een deel van de Verzamelwet OCW 2022 ingegaan. Hierin staan enkele kleinere wijzigingen, met name gericht op het onderwijs. Voor het mbo gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van een alfabetische volgorde in de begripsbepalingen.

Experiment cross-over kwalificaties

Cross-over kwalificaties maken geen onderdeel uit van de reguliere kwalificatiestructuur, maar van het ‘experiment cross-over kwalificaties’. Dat experiment loopt per 31 juli 2025 af. Voor drie vierjarige niveau 4 cross-overs geldt dat inschrijving vanaf het studiejaar 2022–2023 niet meer mogelijk is, omdat studenten dan buiten de duur van het experiment zouden afstuderen. Om voldoende tijd te hebben voor een inhoudelijke opvolging in de reguliere structuur, worden de drie cross-overs ‘middenkaderfunctionaris smart building’, ‘middenkaderfunctionaris smart industry’ en ‘persoonlijk begeleider zorgboerderij’, tijdelijk en ongewijzigd opgenomen in de reguliere kwalificatiestructuur voor het cohort 2022–2023. Studenten van dit cohort hebben dan het recht de opleiding af te maken, zonder dat de einddatum van het experiment in de weg zit.

Meer weten over de wijzigingen in het mbo en in de andere onderwijssectoren? Klik dan hier.