Er zijn weer nieuwe keuzedelen en certificaten gepubliceerd!

Deze zomer zijn er 10 nieuwe keuzedelen en 17 nieuwe certificaten (10 certificaten voor keuzedelen en 7 certificaten voor beroepsgerichte onderdelen) gepubliceerd in de Staatscourant. Ook is per 1 augustus 2022 een aantal certificaten wettelijke beroepsvereisten groen mbo vastgesteld vanwege de vernieuwde kwalificatie Bedrijfsleider Dierverzorging. De regeling is op 7 juli 2022 in de Staatscourant gepubliceerd.

De minister stelt vier keer per jaar nieuwe keuzedelen en certificaten vast, nadat het bestuur van SBB deze aan hem heeft aangeboden. Een klein aantal keuzedelen wordt jaarlijks uitgefaseerd, omdat deze volgens de monitor keuzedelen al langere tijd niet meer worden aangeboden. De nieuwe keuzedelen die zijn vastgesteld na 1 augustus 2020 zijn niet langer gekoppeld aan kwalificaties. Voor de keuzedelen van vóór 1 augustus 2020 dienen scholen nog altijd op de gebruikelijke wijze koppelverzoeken in te dienen bij SBB. Ook deze verzoeken worden na goedkeuring vier keer per jaar door de minister vastgesteld. Dat is in deze publicatieronde wederom gebeurd.

Heb je een vraag over de veranderaanpak keuzedelen en de mbo-certificaten? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen op de site van SBB.