Doe mee aan de eerste MBOin2030-challenge en maak het mbo toekomstbestendig!

Wat is er nodig om het mbo toekomstbestendig te maken? Om die vraag te beantwoorden heeft OCW in 2019 het initiatief genomen voor co-creatie. In MBOin2030 werkt OCW met het bedrijfsleven, overheden en vele anderen aan het mbo van de toekomst. De komende tijd haalt MBOin2030 mooie initiatieven op uit de praktijk. Dit doe we aan de hand van challenges, waarvan de eerste nu online staat. Challenge #1 gaat over vernieuwende manieren van valideren. Doe mee en maak kans op een ontwikkelbudget van 25.000 euro!

Het mbo innoveert

Nederland staat de komende jaren voor een grote transformatie. De energie- en klimaattransitie, de bouw van honderdduizenden duurzame woningen: het zijn slechts enkele uitdagingen die ons te wachten staan. We hebben veel goed opgeleide mensen nodig om deze transformatie in goede banen te leiden. Het middelbaar beroepsonderwijs heeft hierbij een cruciale rol: bijna de helft van de beroepsbevolking wordt opgeleid in het mbo. Maar wat is er nodig om deze onderwijssector toekomstbestendig te maken? Want het mbo ziet er over enkele jaren heel anders uit dan nu. Technologische vernieuwingen gaan steeds sneller en er zijn steeds minder jonge mbo-studenten. We hebben anders opgeleide vakmensen nodig voor de banen van de toekomst. En dat betekent dat ook het mbo moet innoveren: meer samenwerken in de regio en meer maatwerk bieden aan studenten. Docenten krijgen hierdoor andere rollen en taken.

Friskijkers & dwarsdenkers

Achter MBOin2030 zit een grote groep friskijkers, dwarsdenkers en deskundigen die streeft naar een toekomstbestendig mbo. Ze komen uit alle geledingen van de samenleving: het bedrijfsleven, de overheid, het mbo en andere instellingen. In 2019 is deze groep begonnen met nadenken over de toekomst van het mbo. Daar zijn vier thema’s voor vernieuwing uit gekomen:

  • Valideren
  • Gepersonaliseerd leren
  • Regionaal ecosysteem
  • De veranderende rol van de docent

Challenges

MBOin2030 daagt de praktijk uit oplossingen te delen voor het beroepsonderwijs van de toekomst. Dat gebeurt aan de hand van ‘challenges’. Deelnemers aan een challenge maken kans op een ontwikkelbudget van 25.000 euro. Voor de eerste challenge, recent online gezet, is in totaal 100.000 euro beschikbaar. Met het budget kunnen deelnemers hun initiatief nader uitwerken en verder in praktijk brengen.

Challenge #1 gaat over valideren. In 2030 stimuleert het mbo een student om een eigen leerpad te vinden en te volgen. Welke kennis heeft de student al opgedaan? Wat is er nog nodig om goed aan te sluiten op het werkveld? En hoe kun je dit het beste bereiken? Docenten gaan daarover actief met de student in gesprek. We noemen dit dialogisch valideren. Heeft jouw onderwijsinstelling een goed initiatief op het gebied van dialogisch valideren? En heb je al een idee wat je nodig hebt om een volgende stap te zetten in het ontwikkelen van dit initiatief? Doe dan mee aan deze challenge en schrijf je in via Leerervaringen mee laten tellen in het mbo | MBOin2030.

And the winners are...

In de eerste ronde van de challenge beoordeelt een jury alle voorstellen schriftelijk. Tijdens een live pitchdag op 4 november delen de vijf beste initiatieven hun plannen. Studenten audiovisuele media van het Grafisch Lyceum in Rotterdam maken korte filmpjes van de pitches. Die delen we via de website, Twitter en LinkedIn. De vier beste inzenders ontvangen een ontwikkelbudget.

Sluit je aan!

Meer informatie over deze en volgende challenges is te vinden op www.mboin2030.nl. Ondertussen wordt de groep steeds groter. Want op heel veel plekken is de toekomst van het mbo al begonnen. Ook in jouw omgeving. Hoogste tijd dus om je aan te sluiten! Ken je veelbelovende initiatieven uit de praktijk? Laat het weten! Ook als je geen ontwikkelbudget nodig hebt of krijgt, kun je jouw idee op de website aanmelden. Je krijgt dan een groot podium en een dito netwerk. Samen werken we aan het MBOin2030!