Het NPLO in gebruik genomen door de Leerwerkloketten

Het NPLO (Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen, voorheen Landelijk Scholingsportaal) is naar verwachting medio 2022 beschikbaar voor het grote publiek. Medewerkers van de Leerwerkloketten kunnen al vanaf begin maart gebruikmaken van het portaal. Zo kunnen zij hun ervaringen delen en helpen het NPLO verder te ontwikkelen.

Als overheid vinden we het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Zo zijn ze flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Om dit te stimuleren hebben we in 2019 het actieprogramma ‘Leven Lang Ontwikkelen’ gestart. Het doel: mensen meer regie geven op hun loopbaan en ontwikkeling. Verder willen we met het programma ook de leercultuur in Nederland bevorderen.

Wat doet het NPLO?

Het NPLO is één van de onderdelen van het programma Leven Lang Ontwikkelen. Het NPLO helpt bij de regie op de eigen loopbaanontwikkeling. Verder kun je via dit portaal zoeken in het beschikbare publieke en private opleidings- en scholingsaanbod en in het totale aanbod van publieke en private scholingsmiddelen. Dit verlaagt de drempel om stappen te zetten in de eigen ontwikkeling en helpt bij het maken van betere scholingskeuzes.

Op internet staat al veel informatie over opleidingen en scholingsmogelijkheden, maar vaak gefragmenteerd en verspreid over veel (publieke en commerciële) websites en portalen. Deze plekken tonen slechts een deel van het opleidingsaanbod. Bijvoorbeeld sectoraal of regionaal, of van een beperkt aantal aanbieders. Daarom is het voor werknemers en werkzoekenden lastig om door de bomen het bos nog te zien. Zo bestaan er veel financiële regelingen om de kosten voor opleiden en ontwikkelen te betalen. Deze regelingen zijn niet voor iedereen gemakkelijk te vinden. Het NPLO biedt een integraal overzicht van deze informatie, is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen commerciële belangen.

Wat doet het NPLO niet?

Op het NPLO kun je je niet inschrijven voor een opleiding. Je kunt er ook geen scholingsmiddelen of bijvoorbeeld subsidies aanvragen. Hiervoor moet je bij de opleider zelf zijn, of bij de verstrekker van scholingsmiddelen. Daarom staan er binnen het NPLO wel links naar websites van opleiders en verstrekkers. Verder geeft het NPLO geen loopbaanadvies en verwijst het alleen door naar organisaties die ondersteuning bij loopbaanontwikkeling bieden. Zoals de Leerwerkloketten.

NPLO: in opdracht van OCW

Het NPLO is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW. Wij zijn ook eigenaar van het NPLO. Verder zijn we verantwoordelijk voor het beheer van het NPLO en zorgen we voor de financiering ervan. Bij de ontwikkeling van het NPLO werkt ons ministerie samen met het ministerie van SZW, de sociale partners en de publieke en private onderwijskoepels (Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, MBO Raad en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Deze partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en implementatie van het NPLO.

Meer weten?

Actuele informatie over het NPLO vind je op deze pagina binnen Leven Lang Ontwikkelen op rijksoverheid.nl.

Beeld: ©Platform leren en ontwikkelen