Subsidieregeling opleiden van onderwijsassistenten tot leraar uitgebreid

Met de subsidieregeling 'onderwijsassistenten opleiden tot leraar' kunnen besturen subsidie aanvragen voor een opleiding van onderwijsassistenten of leraarondersteuners tot leraar in het primair onderwijs. Het subsidieplafond voor 2022 is verhoogd vanwege het grote aantal subsidieaanvragen in 2021. Zo kunnen volgend jaar 200 extra onderwijsassistenten en -ondersteuners met subsidie de opleiding tot leraar volgen.

De subsidieregeling 'onderwijsassistenten opleiden tot leraar' biedt een tegemoetkoming voor besturen om onderwijsassistenten en leraarondersteuners een opleiding tot leraar te laten volgen. De subsidie kan ingezet worden om kosten voor de opleiding en het studieverlof te dekken.

Met het verhoogde budget is er in 2021 en 2022 budget voor een totaal van 600 aanvragen. Per bestuur kunnen er maximaal drie subsidies worden verstrekt. Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de assistent of ondersteuner is gestart met de opleiding.

Meer informatie over de voorwaarden van deze regeling vindt u hier.