Resultaten landelijke meting tekorten bekend

In oktober hebben alle po-scholen in Nederland een vragenlijst ontvangen om de personeelstekorten op te geven. De meting laat zien dat er landelijk een tekort van 9%, oftewel 9.100 fte is. In de G5 (Almere, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam) is het tekort ongeveer 14%, buiten de G5 8%. Doordat veel scholen de uitvraag hebben ingevuld (55%), was het mogelijk om een volledig beeld te krijgen. Ook is gevraagd naar het tekort aan schoolleiding (directeuren en adjunct-directeuren). Dit bedraagt landelijk 12,9%.  

De meting is ontwikkeld in samenwerking met de G5 en is op 1 oktober ook in de rest van Nederland uitgezet. Uniek aan deze meting is dat naast openstaande vacatures ook rekening wordt gehouden met verborgen vacatures. Dit zijn vacatures die door de school met een noodoplossing, bijvoorbeeld door het inzetten van een onbevoegde leraar voor de klas. Onlangs zijn de resultaten van de meting gepubliceerd en is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak van het lerarentekort. 

Als alle gegevens worden gecombineerd is de schatting dat er momenteel een tekort van 6.800 fte in openstaande en verborgen vacatures is voor reguliere lerarenbanen. Voor langdurige vervanging is dit aantal 2.300 fte. In totaal komt het actuele lerarentekort daarmee op 9.100 fte, ofwel 9%. 

Verder laat de meting zien dat het moeilijk is voor scholen om voldoende leraren te vinden om langdurige vervanging (zwangerschap en ziekte) in te vullen. Het zijn daarbij vooral de scholen met een complexe leerlingpopulatie (een hoge schoolweging) die door tekorten getroffen worden. Volgend jaar oktober wordt er opnieuw een landelijke meting gehouden.