Vanaf 2022 eHerkenning nodig om in te loggen bij DUO en onderwijsinspectie

Vanaf 2022 hebben scholen en besturen eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 nodig om in te loggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Schoolbesturen ontvangen binnenkort  een brief van het ministerie van OCW waarin staat wat zij al kunnen doen om zich hierop voor te bereiden. 

Wet digitale overheid

De invoering van eHerkenning is in lijn met de Wet digitale overheid, die in voorbereiding is. Deze wet regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij overheidsdiensten. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid voor bedrijven en organisaties en voldoet aan de laatste veiligheidseisen.