Schoolleiders in gesprek met het ministerie van OCW

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert werksessies waarin schoolleiders in gesprek gaan met beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW. Het ministerie betrekt uw input bij verdere beleidsontwikkeling en u ontvangt achteraf een verslag van de sessie.

Werksessies

Schoolleiders voor de Toekomst organiseerde vorig schooljaar op uitnodiging van het ministerie van OCW verschillende werksessies, onder andere over de ondersteuning van schoolontwikkeling en -innovatie en over het Nationaal Programma Onderwijs. Tijdens deze werksessies ontstonden mooie, inhoudelijke discussies.

U kunt zich nu aanmelden voor een van de volgende sessies. Deze gaan over maatwerk (15 december), examens (16 maart) en de overgang po-vo (8 juni). Wat kan en wat mag bij  maatwerk? Waar loopt u tegenaan als het gaat om examens en wat gaat er goed of kan er beter wanneer we het hebben over de overgang van po naar het vo?