Nieuw leertraject Regie op digitalisering

In lijn met de speerpunten uit de digitaliseringsagenda van het ministerie van OCW heeft de VO-academie een nieuw leertraject voor bestuurders ontwikkeld: Regie op Digitalisering.

In dit traject leren bestuurders meer over technologische ontwikkelingen in het onderwijs en over de manier waarop zij dit kunnen sturen. De startbijeenkomst is op 11 februari 2022.

Meer informatie over het traject en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier.